مسئول باغبانی جهاد گشاورزی استهبان گفت: برداشت گل محمدی  در سطح ۵۶ هکتار از باغات این شهرستان آغاز گشته است همچنان ادامه دارد.

فرزانه پایمرد گفت: کار برداشت گل محمدی از  سطح ۳۵ هکتار باغات  بارور این شهرستان در حال انجام است.

پایمرد اظهار داشت: با توجه به وجود خشکسالی و هممچنین سرمازدگی بهاره  میزان تولید در سال جاری کاهش یافته و پیش بینی می شود  حدود ۴۵ تن گل برداشت گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد