مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: در اقدامی مشترک طی بازرسی های صورت گرفته از فروشگاه های عرضه  سموم و داروخانه های گیاهپزشکی  با متخلفان و عرضه کنندگان سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته برخوردشد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استهبان، هادی کارگر اظهار کرد: در بازدید صورت گرفته از فروشگاه های سموم و داروخانه های گیاهپزشکی مقادیری سموم فاقد تاریخ و فاقد درج قیمت مشاهده شد که جمع آوری شد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد